Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyatining Kimmatli kogozlar bozori faoliyatini muvofiklashtirish va nazorat kilish Markazi Namangan viloyat xududiy boshkarmasi tomonidan 22.02.2000 yilda F0231-1son,05.02.2003 yilda F0231-1 son,05.02.2003 yilda F0231-2 son 30.09.2004 yilda F0231-3 son,13.07.2005 yilda F0231-4 son, 08.06.2010 yilda F0231-5 son va 07.02.2014 yilda F0231-6 son bilan ro’yxatga olingan emissiya risolalariga kiritilayotgan o’zgartirishlar matni

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

22.02.2000 yilda F0231-1 son bilan ro’yxatdan o'tkazilgan Emissiya risolasi

Titul varogi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varogi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va kiskartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

05.02.2003 yilda F0231-1 son bilan ro’yxatdan o'tkazilgan Emissiya risolasi

Titul varagi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qiskartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varagi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

05.02.2003 yilda F0231-2 son bilan ro’yxatdan o'tkazilgan Emissiya risolasi

Titul varagi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va kiskartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varagi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

30.09.2004 yilda F0231-3 son bilan ro’yxatdan o'tkazilgan Emissiya risolasi

Titul varagi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va kiskartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi:«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varagi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

13.07.2005 yilda F0231-4 son bilan ro’yxatdan o'tkazilgan Emissiya risolasi

Titul varogi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va kiskartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varogi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

08.06.2010 yilda F0231-5 son bilan ro’yxatdan utkazilgan Emissiya risolasi

Titul varogi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varogi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

AMALDAGI TAXRIR

YANGI TAXRIR

07.02.2014 yilda F0231-6 son bilan ro’yxatdan utkazilgan Emissiya risolasi

Titul varogi

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari»ochik aktsiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va kiskartirilgan nomi:

«Uchqo’rg’on don maxsulotlari» ochik aktsiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: «Uchqo’rg’on don maxsulotlari»OAJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: Ochiq aktsiyadorlik jamiyati

Titul varogi

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

1.Emitent rekvizitlari

2.Emitentning tulik va qisqartirilgan nomi:

“Uchqo’rg’on don mansulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Kiskartirilgan nomi: “Uchqo’rg’on don mansulotlari”AJ

2.Tashkiliy huquqiy shakli: aksiyadorlik jamiyati

«ТАСДИҚЛАНГАН»

“Uchqo’rg’on don mahsulotlari” aksiyadorlik jamiyati

кузатув кенгашининг 2015 йил 8 октябрдаги

мажлиси қарори билан

Кузатув кенгаши раиси

______________ Юсупжанов Равшанбек

Яқубович

08 октябр 2015 й №2

М.Ў.

Опрос

Нравится ли Вам наш сайт?
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by GSpeech